Nieterminowe złożenie deklaracji PIT

W sytuacjach losowych, w których nie jesteśmy w stanie złożyć rozliczenia PIT w terminie, musimy mieć świadomość możliwych do poniesienia za to konsekwencji. Może nas przed tym uchronić ustanowienie pełnomocnika, zatem w przypadku, kiedy wiemy, że nie będziemy mieli możliwości wypełnienia zeznania, powinniśmy upoważnić kogoś do zrobienia tego w naszym imieniu, czyli wyznaczyć pełnomocnika. Jeżeli nie złożymy zeznania w odpowiednim dla danego terminie poniesiemy konsekwencje. Ich wysokość, bo najczęściej jest to kara finansowa, zależeć będzie od tego, czy popełnimy wykroczenie czy przestępstwo skarbowe. Pamiętajmy tez o tym, że złożenie zeznania po terminie nie zwalnia nas od konsekwencji. Natomiast takie zeznanie musi zostać przez Urząd Skarbowy przyjęte.

 

Jakie grożą nam kary?

W zasadzie, jak wspomnieliśmy powyżej, konsekwencje za niezłożenie zeznania w terminie mogą być jedynie finansowe. Warto najpierw wiedzieć, czy popełniliśmy wykroczenie czy nieterminowy PItprzestępstwo skarbowe. Zależy to od kwoty zobowiązania podatkowego z jaką poprzez niezłożenie zeznania będziemy zalegać. Jeżeli kwota ta nie przekroczy pięciokrotności najniższego wynagrodzenia ustanowionego na rok podatkowy poprzedzający złożenie zeznania. Graniczną kwotą za rok podatkowy 2012 jest więc kwota 7500 zł, ponieważ najniższe wynagrodzenie wynosi 1500zł.
W praktyce spóźnienie się ze złożeniem zeznania wiąże się z grzywną w postaci mandatu karnego. W przypadku wykroczenia może to być kwota od 1/10 najniższego wynagrodzenia do jego dwukrotności. Natomiast w przypadku przestępstwa skarbowego możemy spodziewać się kary w wysokości nawet 30000 złotych, jako, że może ona wynosić dwudziestokrotność najniższej pensji. Podatnik jest narażony na kary finansowe nie tylko w przypadku nieterminowości, ale również w przypadku błędnego wypełnienia deklaracji PIT.