Spadki i darowizny w PIT

Podatek od spadków bądź darowizn i jego wielkość zależy od tego do jakiej grupy podatkowej należy osoba przyjmująca darowiznę czy obejmująca spadek. Podatnicy dzielą się na 3 grupy podatkowe, a w każdej z tych grup obowiązują inne kwoty darowizn i spadków wolne od podatku. Wszystkie prawne aspekty związane ze skalą podatkową i kwotami wolnymi od podatku zostały uregulowane ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. Reguluje to ustawa o podatku od spadków i darowizn.

spadki, darowizny a PITGrupy podatkowe

Grupy podatkowe zależą głównie od stopnia pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą czy zmarłym po którym dzielony jest spadek a osobą obdarowaną bądź otrzymującą spadek. Do grupy pierwszej należą małżonka, zstępni (potomkowie), wstępni (przodkowie, pasierbi, zięć, synowa, rodzeństwo, a także ojczym, macocha i teściowie.
Grupa druga to osoby będące spokrewnionymi w dalszym stopniu aniżeli podatnicy w grupie pierwszej. Trzecią grupę podatkową stanowią inni nabywcy, najczęściej będący poza pokrewieństwem z darczyńcą bądź zmarłym.

Zeznanie podatkowe

Jeżeli otrzymaliśmy spadek bądź darowiznę to w momencie jej przyjęcia, objęcia w posiadanie, powstaje zobowiązanie podatkowe. Bardzo często płatnikiem podatku w takim wypadku jest notariusz, jeżeli spadek bądź darowizna potwierdzane są notarialnie. Natomiast każde nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku bądź darowizny, o wartości większej aniżeli kwota wolna od podatku, obliguje podatnika do złożenia zeznania podatkowego. Takie zeznanie złożymy na druku SD-3. Wyjątkiem będzie tutaj podatnik, który należy do grupy najbliższych krewnych uprawnionych do zwolnienia z opodatkowania. Wtedy drukiem obowiązującym będzie SD-Z1. Przez rozliczeniem podatku od spadków i darowizn warto najpierw zapoznać się z obowiązujący przepisami, aby nie popełnić błędu w swoim rozliczeniu.

Dodaj komentarz